Item #53349 Canso divertida del Rosinol. Continuacio de La Canso dels Aucells en la Nit de Nadal

Canso divertida del Rosinol. Continuacio de La Canso dels Aucells en la Nit de Nadal

Barcelona: en la Estampa de Francisco Vallės, carrer del Pi, n.d., [mid-19th century]. Broadsheet, approx. 12½" x 8½", woodcut at the top, double column text beneath a running head, a vertical woodcut border between them; on the verso is La Canso dels Aucells en la Nit de Nadal, text in double column with a vertical woodcut border between them; very good. Not in OCLC. Item #53349

Price: $150.00

See all items in Broadsides, Literature, Poetry