Item #60945 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Door last van de Hoog. Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden tot Dordrecht, in de jaaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbeetert
Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Door last van de Hoog. Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden tot Dordrecht, in de jaaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbeetert

Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Door last van de Hoog. Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden tot Dordrecht, in de jaaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbeetert

Amsterdam: Joh. Allart, 1797. Thick 16mo, [4] p.l., 420, [2] leaves; 2 p.l., 132 leaves; engraved title page, verso of title with a signed approbation; bound with: Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland. Amsterdam: Johannes Allart, 1797, [1] p.l., 167 leaves; bound with: Evangelische gezangen, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Amsterdam:Johannes Allart, 1797, pp. 10, [350]; together, 3 volumes in a contemporary full calf binding, gilt fillets on spine, a.e.g.; some rubbing, a few leaves miscreased, an occasional leaf or gathering slightly extended, but on the whole good and sound. Item #60945

Price: $250.00

See all items in Bibles, Theology